20 de maio de 2022

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE NARÓN

 


Home / Plenos / Mocións Municipais / Moción do PSdeG-PSOE sobre a pobreza e a

Mocións Municipais

Moción do PSdeG-PSOE sobre a pobreza e a exclusión social

24/04/2014

 

Co alcance e profundidade da crise económica e o aumento do paro, centenares de miles de familias teñen chegado a unha situación límite que non lles permite cubrir as súas necesidades máis básicas. Os continuos recortes e medidas que dende o goberno do Estado se están a efectuar de forma cotiá, e as noticias sobre as situacións que se viven na cidadanía como consecuencia dos mesmos, confirman o desmantelamento do Estado do Benestar que tiñamos ate non fai moito tempo e o enorme esforzo que as familias deben  facer para subsistir.

 


Ademais daquelas persoas que durante os anos anteriores á crise, dun marcado crecemento económico, xa vivían en situación de pobreza e exclusión social, téñense agregado novos colectivos, que tradicionalmente estiveron fora do ámbito da vulnerabilidade. É dicir, medran e se diversifican as demandas e, polo tanto a necesidade de maior cobertura social.

 

Dende o Goberno deberíanse estar adoptando medidas, como:

 

· Crear un Fondo Estatal de Emerxencia

 

·  Dotar aos Concellos de novos fondos tanto para a facer fronte aos gastos correntes que ocasione a prestación de servizos sociais.

 

·  Complementar, concertándoo coas Comunidades Autónomas, os recursos que estas destinan ás rendas mínimas garantidas, axilizando así a súa tramitación e resolución.

 

·  Incrementar as partidas económicas que se transfiren ás políticas sociais competencia das Comunidades Autónomas.

 

·  Crear axudas especificas contar a pobreza infantil.

 

Por todo o exposto o PSdeG-PSOE de Narón, somete para o seu debate e a súa aprobación se procede, a adopción dos seguintes ACORDOS:

 

1.- Instar ó Goberno de España a elaborar e poñer en marcha un plan contra a pobreza e la exclusión social que recolla medidas como as citadas na exposición da presente moción.

 

2.- Dar traslado desta moción ó Goberno do Estado, ó Goberno da Xunta de Galicia, así como ós Grupos Políticos con representación no Congreso e no Parlamento.

 

Arquivo Adxunto:

Descargar

Texto íntegro pobreza e exclusión social

 

 

 

 

PSdeG-PSOE , Rúa Cristóbal Colón, nº25 baixo 15570 Narón (A Coruña) Tfno./Fax: 981387609
E-mail: naron@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera